úvodní stránka

Bohemians - Kurzy plavání pro děti

Přeskočit navigaci

Průběh plavecké hodiny

Výuková plavecká hodina trvá 45 minut, je strukturována do určitých částí.

První hodina začíná rozdělením do družstev (pro celý kurz zpravidla stejné, jedině v případě nutnosti možnost přeřazení dítěte do jiného družstva, které bude schopno lépe reagovat na potřeby dítěte - pomalejší tempo výuky nebo naopak učení náročnějších plaveckých prvků), v dalších hodinách nástupem. Družstvo je vedeno cvičiteli, kteří mají k vedení plaveckého družstva dětí potřebnou kvalifikaci a praxi.

Po nástupu následuje výuka plavání ve družstvech, která sestává z rozcvičení a nácviku samotného plavání. Strukturu výuky si každý cvičitel připravuje sám podle schopností a potřeb konkrétního družstva. Vždy je však zaměřena na nácvik správného dýchání, splývání a učení dětí správnému plaveckému stylu a samozřejmě opakování a fixaci správných plaveckých návyků.

Výuka je dle schopností dětí v závěru hodiny zpestřována činnostmi, které děti baví a chtějí - soutěže ve družstvech, skoky do vody, lovení puků apod. Hodina je zakončena opět společným nástupem.