úvodní stránka

Bohemians - Kurzy plavání pro děti

Přeskočit navigaci

Informace o zápisu do kurzů základního, zdokonalovacího a kondičního plavání

Aktuální upozornění:

Rádi bychom Vás upozornili zejména na následující důležité informace. (Veškeré podmínky a informace jsou k dispozici nejen na těchto stránkách, ale i na oddílové nástěnce. Považujeme za samozřejmé, že se s těmito informacemi a podmínkami před zápisem seznámíte.) Prosíme, čtěte tuto stránku až do konce.


Kurzy budou probíhat v období:

Úterý:   6. 2. 2024 – 11. 6. 2024 vždy od 18:45 do 19:30
nebo
Čtvrtek:  8. 2. 2024 – 13. 6. 2024 vždy od 18:45 do 19:30

Během pololetních, jarních a velikonočních prázdnin plaveme.


Legitimace na 2. pololetí (jaro 2024) jsou již v prodeji. Legitimace lze koupit během právě probíhajících kurzů a to v úterý nebo ve čtvrtek od 18:00 do 18:30. (před hodinou kurzu)

Hlavní zápisy do kurzů (ve vestibulu bazénu):

Úterý:  6. února 2024 od 17:30 do 18:30
nebo
Čtvrtek:  8. února 2024 od 17:30 do 18:30

Nevyžadujte prosím prodej legitimace po uvedených hodinách, musíme za Vašimi dětmi!

Cena kurzu:

1x týdně (Út nebo Čt): 4800,- Kč/celý kurz, sourozenci: 4700,- Kč za každé dítě.
2x týdně (Út i Čt):  6800,- Kč/celý kurz (legitimace musí být pro stejné dítě)

Legitimace se platí při zápisu! Platební karty bohužel nejsme schopni akceptovat. Platba fakturou je výjimečně možná po dohodě s Honzou Srbem.

 • Stornování legitimace je možné jen a pouze(!) na základě lékařského potvrzení (lékař dlouhodobě zakazuje nebo nedoporučuje plavání) a to ode dne jeho předložení (nikoliv vystavení) do konce kurzu.
 • V případě nevyužitých hodin se kurzovné nevrací.
 • Tento bazén není technicky vhodný pro účast rodičů na hodině a proto sledování hodiny neumožňujeme. Ukázková hodina je na konci kurzů.

Vaše dítě může navštěvovat kurzy 1x (pouze v úterý nebo ve čtvrtek) i 2x týdně (tzn. každé úterý i čtvrtek) - (v případě docházení Vašeho dítěte do kurzu 2x týdně je třeba počítat s tím, že je malá pravděpodobnost, že bude vedeno stejným cvičitelem v obou termínech).


Důležité upozornění!
Vážení přátelé,
pro zapsání dítěte do kurzu je potřeba vyplnit speciální formulář, který musí být podepsán zákonným zástupcem (rodičem) přihlašovaného dítěte. Formulář zároveň slouží jako přihláška do plaveckého oddílu Bohemians Praha. Zásadním důvodem pro tuto novinku je skutečnost, že přihlášením za člena je dítě pojištěno hromadnou úrazovou pojistkou.
Pokud si formulář stáhnete a vyplníte již doma - můžete tím výrazně urychlit zápis Vašeho dítěte, neboť od Vás nebudeme již další informace požadovat a celá doba zápisu se tak zkrátí. Formuláře budou dostupné i na zápise v tištěné formě, ovšem důsledně doporučujeme vyplnit formulář již doma.
Pokud Vaše dítě chodilo již v minulém pololetí - není nutné vyplňovat všechny údaje (adresu, kontakty) znovu - stačí poznamenat, že nedošlo ke změně.
Formulář v žádném případě neslouží a nemůže sloužit jako rezervace místa v kurzu!!!. Zápis dítěte je ukončen až zaplacením příslušné částky a vydáním legitimace - tak jako tomu bylo dříve. Rezervace míst není i nadále možná!

Tip: Chcete si pořídit legitimaci v klidu? Využijte zápisu a nenechávejte nákup na den zahájení kurzů.
Protahování zápisu mimo tyto časy není z organizačních důvodů možné.


Důležité informace:

Přijímány jsou děti od šesti let.
Rezervace legitimací není možná.
Nenechávejte koupi legitimace na den zahájení kurzů, nemusí Vám být prodána včas.
Legitimace je možné koupit i po zahájení/během kurzů, vždy před hodinou v úterý nebo čtvrtek mezi cca 18:15 – 18:30.
Legitimaci je nutné koupit do konce kurzu, koupě samostatných hodin není možná.
Seznamte se stornovacími podmínkami, najdete je spolu s dalšími informacemi na nástěnce oddílu


Potřebné věci pro vstup na bazén:

 • legitimace
 • plavky
 • ručník a mýdlo
 • igelitová taška (pro snazší transport věcí)
 • koupací čepice (doporučujeme)

Důležitá upozornění:
Cena, duplikát, výměna, storno:
 • Aktuální cena kurzu a počet lekcí je na letáku „zápis“.
 • Legitimaci je nutné koupit až do konce kurzu. Koupě jednotlivých hodin není možná.
 • Duplikát legitimace Vám bude vystaven za poplatek 40 Kč.
 • Výměna legitimace (na jinou hodinu je-li tato hodina volná, přepsání na jiné jméno) za poplatek 20 Kč.
 • Stornování legitimace je možné jen na základě lékařského potvrzení (lékař dlouhodobě zakazuje nebo nedoporučuje plavání) a to ode dne jeho předložení (nikoliv vystavení) do konce kurzu. (stačí i kopie potvrzení)
Co je třeba vědět před koupením legitimace:
 • Příjmány jsou děti od šesti let.
 • V případě nevyužitých hodin se kurzovné nevrací.
 • V případě kožních či jiných infekčních onemocnění nebude dítě v puštěno na bazén. V případě neinfekčních kožních onemocnění se vyvarujete problémů, přiložíte-li (trvale) k legitimaci lékařské potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění (stačí kopie).
 • Tento bazén není technicky vhodný pro účast rodičů na hodině a proto sledování hodiny neumožňujeme. Ke konci kurzů je ukázková hodina.
Co je třeba vědět před vstupem na bazén:
 • Do šaten se vpouští cca 15 minut před začátkem hodiny. Choďte, prosím, včas. Pozdní příchody ruší výuku ostatních dětí (na Vaší legitimaci je uveden čas zahájení hodiny). Kromě toho se společná šatna dětí cca 5 minut před začátkem hodiny uzamyká.
 • Na bazén musí každý mít: plavky (šortky a plavky typu "bermudy" jsou z hygienických důvodů na bazéně zakázány), ručník, mýdlo (každý je povinen se před vstupem na bazén umýt mýdlem, bez plavek), legitimaci (nikoliv její kopii, bez legitimace není možný vstup na bazén).
 • Na bazén nepatří: prstýnky, náramky, řetízky, hodinky, nejsou vhodné velké náušnice (nejde jen o možnost ztráty, ale i bezpečnost Vašich dětí). Na bazén z téhož nepatří žvýkačky a potápěčské brýle (plavecké samozřejmě ano).
 • Nenoste s sebou cenné věci (šperky, peníze, hodinky, mobilní telefony…), děti jsou ve společné šatně. Pokud je nezbytné mít s sebou některou z cenných věcí, pak vyžadujte po pí. lázeňské klíček od skřínky. Záloha na klíček činí 100,- Kč.
 • S kolečkovými bruslemi, skateboardy, koly, koloběžkami apod. je vstup do budovy zakázán! Takové věci vám samozřejmě do úschovy pí. lázeňská nevezme.

Místo kurzů:

Bazén Sokol Královské Vinohrady na adrese Polská 1, Praha 2. Vstup zvláštním vchodem (vpravo od hlavního vchodu do Sokola). Výuka probíhá v bazénu o velikosti 25x10 m. Mapku naleznete v sekci Kde nás najdete.


Přípravka

Informace o přípravce (určena dobrým plavcům, příprava pro sportovní činnost) získáte u pana Srba v hodinách přípravky, tj. v úterý v 17:15 - 18:45 nebo ve čtvrtek v 17:15 - 18:45 hodin.
Sledujte prosím aktuální informace na nástěnce ve vestibulu bazénu.

Předzávodní plavání (dříve Mateřinka) pan Srb v příslušných hodinách (více na: www.boh.cz. - Odddíl - Kontakty)